Senice su ptice koje možete sresti širom Evrope i Azije. Velike senice nisu selice, ali u jatima često skitaju po okolini. U Šumadiji mogu da se vide i u gradovima, a posebno na obodu, gde ima lišća, grančica i drveća sa čije kore love insekte. Jedu i semenke, ali se omaste i slaninicom. A potom pevaju „cici-di“ i „cici-ću“.

Izvor: alo.rs